השלמת תשלומים מירון
הזמנתם בטעות כרטיס בתעריף לא נכון ?

כאן המקום להשלים את התשלום. .
בחרו את הסכום אותו אתם צריכים להשלים ושלמו אותו.

תקבלו לאחר מכן אסמכתא שהתשלום התקבל.
ותוכלו להשתמש בכרטיס שהזמנתם למרות שהתעריף המופיע עליו לא נכון.

דף זה אינו משמש עבור רכישת כרטיסים אלא להשלמת תשלומים שטעו בהם בלבד

תודה רבה